Eespäin Yksityishenkilön pohdintaa

Suomi hyvän työelämän mallimaaksi

Työpaikkakiusaamisen ykkösmaassa Suomessa sama työpaikka on toiselle paratiisi, toiselle helvetti. Suurin osa työllisistä hyötyy huonosta johtamisesta henkilökohtaisesti, muuten sitä ei sallittaisi. Henkisen väkivallan harjoittajat saavat tukea toisistaan, eivätkä he koskaan joudu vastuuseen hämäristä tekosistaan ja puheistaan. Heidät palkitaan johdon mielisuosiolla, palkankorotuksilla sekä arvostetuilla ja työsuhteen jatkumiseen oikeuttavilla työtehtävillä. Tämä korostuu aloilla, joilla kilpailu on kova, työsuhteet määräaikaisia ja johtajien vallankäyttö keinoja kaihtamatonta ja läpinäkymätöntä. 

Tilanne muistuttaa monessa suhteessa sitä, joka vallitsi niissä Euroopan maissa, joissa juutalaisia häädettiin gettoon. Silloinkin uhrit olivat syyttömiä, ellei syyksi lueta ylivertaista lahjakkuutta, osaamista ja aikaansaannoksia. Kun heidät väkivalloin, ihmisoikeuksia polkemalla ja johdon luvalla häädettiin työpaikoistaan, ne vapautuivat muille, niille jotka eivät olleet mustalla listalla.

Kaikessa syrjinnässä on samoja piirteitä, perustuu se sitten syntyperään, ikään, sukupuoleen, vakaumukseen tms. Työpaikkakiusaaminen on syrjintää ja henkistä väkivaltaa. Kuten pitkälle menevässä syrjinnässä aina, piinaajat jäävät paikalle voittajina ja hyötyjinä, uhri ajetaan gettoon. Kuvio jatkuu yleensä vuosia, jopa vuosikymmeniä siten, että uhrin poistuttua hänen tilalleen valitaan toinen. Syyttömälle uhrille langetetaan jopa kuolemantuomio: organisaatiossa voi olla useita piinattujen itsemurhia, ja työttömäksi ajetut uhrit taas ajautuvat monesti ennenaikaiseen kuolemaan. Työttömien odotettavissa oleva elinikä on näet lyhyempi kuin muiden.

Työ ja oikeus hyvään työelämään kuuluvat joka tapauksessa kaikille, ei vain vallassa olijoille ja niille, joilla on vakituinen virka. Sairas työelämä on luonnollisesti tervehdytettävä. Se ei tapahdu piinaajien palkitsemisella, vaan sairaasti käyttäytyvien pikaisella ohjaamisella hoitoon. Tämä organisaatioitten menettelytapoihin kirjoitettu systeemi ei toimi, mikä kertonee sairauden pesiytymisestä organisaation kaikilla tasoille. 

Työelämän tervehdyttäminen ja työllisyyden hoito ovat yhteiskunnan tärkeimmät ja kiireellisimmät asiat. Ensiapu olkoon

  • väkivallan sallijoiden ja tekijöiden saattaminen käpälälautaan, ja jos heidät todetaan sairaiksi (heidän tekonsahan ovat sairaita), heidän nopea ohjaamisensa hoitoon ja tarvittaessa eläkkeelle,
  • asioiden selvittäminen perin juurin,
  • asioiden julkistaminen, sillä julkisissa työyhteisöissä tällaista ei pidä salata,
  • pätevimpien ja kokeneimpien palkkaaminen kaikkiin tehtäviin ja
  • työn antaminen niille, jotka haluavat tehdä sitä ja pystyvät sitä tekemään.

Pitempiaikaista hoitoa olkoon

  • työelämän tervehdyttämisen ja työllisyydenhoidon ottaminen vaalien tärkeimmäksi asiaksi,
  • tervehdyttämisen aloittamista vaaditaan tässä ja nyt ministereiltä, eduskunnalta ja valtakunnallisilta ja kunnallisilta organisaatioilta, kuuluuhan sen hoitaminen heidän ja niiden lakisääteisiin tehtäviin,
  • koska sairas piinaaja ei ilmianna eikä paranna itseään, piinaaminen on julkistettava jokaisessa organisaatiossa, ja jokaisella organisaation nykyisellä ja viimeaikaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus osallistua tähän,
  • organisaatiossa vallitsevat epäterveet käytännöt - kuten huono, pelotteleva, uhkaileva ja epäjohdonmukainen johtaminen, sopimusten ja lupausten toistuva rikkominen, ylenmääräisen lukuisten tai sitten liian vähäisten työtehtävien antaminen, työtehtävien ja palkan välinen epäsuhta, työntekijän sivuuttaminen ja häntä koskevien asioiden hoito ja niistä keskusteleminen hänen ohitseen, jonkun paneminen erityisesti kyttäämään työntekijää ja hänen töittensä edistymistä, kieltäytyminen ohjeitten antamisesta pyydettäessäkin ja niiden antaminen vasta kun työ on jo tehty, työntekijöiden eriarvoinen kohtelu ja eri lakien rikkominen - on erityisesti valtion ja kuntien organisaatioissa julkistettava ja

henkisen väkivallan julkistamisesta ja lopettamisesta tehdään maan tapa toisin kuin nyt, jolloin Suomi tunnetaan sen harjoittamisesta ja salaamisesta - Suomesta tehdään hyvän työelämän mallimaa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat